שי גילינסקי
מדריך נהיגת שטח,נשוי למיקי.
במהלך השבוע יסרג את ביתכם אולם בסופי שבוע הוא "מכור" לטיולי בנות בשטח והבנות מכורות לו.

shay-gil@internet-zahav.net.il