יקי שקרל
מייסד החברה ומנהלה מאז שנת 1994, נוהג האמר H3, נשוי למיכל אב לרותם יותם ותמר..

yaki@4wd.co.il