ירידה במעלה ורדית, שיר המעלות
ירידה במעלה ורדית, שיר המעלות (צילום: תמר מוצפי)

ירידה חדה
עצור במקום בטוח לפני נקודת ה "אל-חזור" ואתר נתיב ירידה בניצב לשיפוע. בדוק את זווית התחברות סוף המורד ונתיבי ההמשך. אתר מדרגות ובורות בנתיב הירידה.בדוק את המורד והגדר את סוג הקרקע ומצבה. בקרקע חולית לא צפויות בעיות. בקרקע בוצית הנך צפוי לבעיות החלקה, נסה למצוא דרך עוקפת. בקרקע דרדרתית - הנך צפוי לבעיות החלקה, היה ערני לתגובת הרכב. מקם את המכוון בנקודת הקריטית - בדרך כלל במרכז המעלה או במקום בו נוצרה מדרגה/בור. שלב ל 4X4 L, חגור חגורת בטיחות, בדוק תקינות הבלמים ואת בלימת המנוע. שחרר את דוושת המצמד לחלוטין ואפשר למנוע לבלום את התקדמות הרכב, העזר במידת הצורך בלחיצות קצרות על דוושת הבלם. השמע להנחיות המכוון, שמור על נתיב בניצב למורד ועל גלגלים ישרים בכיוון התקדמות הרכב. סיים באיטיות את המורד, אין להפנות גלגלים לפני שזנב הרכב הגיע לסוף המורד.

פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

תגובות
תאריך שם תגובה
שבת, 1 באוקטובר 2005 13:32אמיןזאת סתם ירידה
שלישי, 17 באוגוסט 2004 10:50גיאעיזה קטן אלי

תגובות  גרסת הדפסה  שלח לחבר