שיפוע צד, קורס נהיגת שטח נחל סכר
שיפוע צד, קורס נהיגת שטח נחל סכר (צילום: ארז בחנה)

שיפוע צד
ככלל מומלץ שלא להיכנס לשיפועי צד, עדיף תמיד לאתר נתיב חילופי. עצור ואתר נתיב נסיעה בעל קו רציף לאורך השיפוע, בדוק נתיבי המשך בסיום קטע השיפוע. בחר נתיב והגדר את סוג הקרקע, אתר מכשולים, בולדרים ובורות בנתיב והימנע לעבור עליהם עם גלגלי-הרכב. בדוק תקינות לחץ האוויר בגלגלים, הנמך את מרכז הכובד ע"י הסרת ציוד מגג הרכב ומנקודות גבוהות לרצפת הרכב. בחר הילוך 1-2 L והכנס לשיפוע במהירות איטית, תוך לחיצה על דוושת המצערת. היה קשוב לתגובות הרכב, במידה והרכב מחליק, הפנה מיד את גלגלי הרכב כלפי המורד תוך לחיצה קלה על דוושת המצערת ותקן בחזרה לנתיב הנכון. הימנע מלגרום טלטלות לרכב ומלעצור בתוך שיפוע הצד.

פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

תגובות
תאריך שם תגובה
חמישי, 23 באוגוסט 2007 16:55יפתחאחינו אני מחזיק טראנו 3 סוחב כמו טנק!
אל תגיד לי טרופר שם את טראנו 2 בכיס הקטן!
כי טרופר אין לא כוח בכלל לצימוק הזה, סתם חילזון, את עשוש הוא לא עולה!
ראשון, 23 ביולי 2006 15:21יפתח!!האיסוזו ג'יפ חייה?????
הצחקת אותי הטראנו שם אותו בכיס הקטן!!!!!!!!!
שבת, 1 באוקטובר 2005 13:29אמיןהאיסוזו לא כמו ה terano2בחולות
רביעי, 31 בדצמבר 2003 21:14FGCCזה גיפ חיה!!!!!

תגובות  גרסת הדפסה  שלח לחבר