ירידה במדרגת עפר
ירידה במדרגת עפר (צילום: יקי שקרל)

ירידה במדרגת עפר
אתר נקודת ירידה ללא שיפועי צד ובגובה שלא יעלה על המרחק בין הסרנים בהפחתת השרכים. גובה המדרגה לא יעלה בדרך כלל על 150 ס"מ. אתר נתיבי המשך תנועה, סכם עם המכוון על נתיב ירידה מדויק. שלב את הרכב להילוך ראשון L, בדוק תקינות הבלמים והתקדם ע"פ הוראות המכוון עד לשפת המדרגה. הקפד על גלגלים ישרים בהמשך לכיוון התנועה והתחל בירידה איטית תוך לחיצה לפרקים על דוושת הבלם. המשך בירידה תוך שמירה על גלגלים ישרים, עד שמהכוון מסמן לך כי זנב הרכב סיים את הירידה.

פורסם ביום שני, 7 בינואר 2002

תגובות
תאריך שם תגובה
שבת, 1 באוקטובר 2005 13:28אמיןזה סתם אצל הnissan terano2

תגובות  גרסת הדפסה  שלח לחבר