חילוץ באמצעות גלגלת שינוי כיוון
חילוץ באמצעות גלגלת שינוי כיוון 

הוראות בטיחות בהפעלת כננת משיכה וחילוץ
מידע כללי כננת חילוץ תוכננה בעיקר להתקנה בקדמת הרכב לצורך חילוץ במשיכה בלבד. הכננת לא מיועדת לצורכי הרמה. אין להשתמש בכננת לצורך הרמת או הנעת אנשים. הכננת לא תוכננה לעבודה רציפה לאורך זמן הדבר יגרום להתחממות רכיבי הכננת. אזהרה הפעלה רשלנית של הכננת יכולה לגרום נזק רב לרכוש ולנפש. קרא בעיון את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני התקנת הכננת או השימוש בה. הוראות בטיחות 1. לעולם אין לגעת בכבל הכננת או בוו המשיכה כאשר הינם תחת עומס. 2. לעולם אין לחבר את שלט הפיקוד לקופסת הפיקוד כאשר הינך משחרר את הכבל מהתוף או הינך עוגן את הכבל. חיבור השלט יעשה רק לפעולת המשיכה עצמה. 3. כאשר שלט הפיקוד מחובר לקופסת הפיקוד, יש להתרחק מהכבל, מהתוף, מגלגליות ההחלקה של הכבל (רולר) ומאזור עגינת הכבל. 4. לעולם אין לטפל בכבל או לבצע עגינה בזמן שאדם נוסף אוחז בשלט הפיקוד או בזמן פעולת הכננת. 5. בעת הפעלת הכננת יש לשמור מרחק מהכבל ומהמטען/רכב, יש להרחיק עוזרים וצופים לאזור בטוח. כבל שמשתחרר או נקרע בזמן מתיחה גורם להצלפה חזקה ומסוכנת מאוד. 6. לפני הפעלת הכננת יש לבדוק את שלט הפיקוד לבחינת נזק חיצוני, סדקים בשלט, חוטי פיקוד חופשיים וכל נזק אחר. שלט פגום עלול לגרום לפעולה לא רצויה של הכננת ברגע שיחובר. בזמן הפעלת הכננת מתוך הרכב יש להעביר את כבל השלט דרך החלון ולא דרך הדלת בכדי למנוע צביטות וקרעים בכבל בזמן סגירת הדלת. יש לאחסן השלט במקום נקי וייבש. 7. יש לוודא שנקודת העגינה מסוגלת לעמוד בעומס המשיכה. יש להשתמש ברצועת חביקה, כבל חביקה או שרשרת, בכדי לחבוק את נק' העיגון, אליהם לחבר את כבל הכננת. לעולם לא לחבוק את העצם עם כבל הכננת עצמו, דבר הגורם לקריעת הכבל. 8. לעולם אין לבצע משיכה, כאשר על תוף הכננת פחות מ- 5 כריכות כבל, פעולה כזו עלולה לנתק את הכבל מהתוף. 9. כאשר משחררים כבל, התוף חייב להסתובב בהתאם לכיוון המסומן על הכננת.פעולת שחרור המתבצעת בכיוון הפוך גורמת לאי פעולתו של בלם הכננת. גלגול הפוך נגרם כאשר מוציאים את הכבל החוצה עד הסוף והפעלת השלט בכיוון "שחרור-כבל" לצורך ליפוף הכבל חזרה על התוף. 10. אין לעבור את העומס המוגדר של הכננת. יש להשתמש בגלגלת (מכפיל כוח), פעולה אשר תגרום להורדת העומס המופעל על הכננת והכבל כמעט בחצי. 11. לפני הפעלת הכננת תחת עומס מלא יש לבטל חופשים בכבל ע"י לחיצות קצרות על מתג השלט. זאת בכדי למנוע זעזועים שעלולים לגרום לעומס רגעי גדול יותר מהמותר לכננת. 12. יש למשוך בצורה ישרה ככל האפשר ע"מ למנוע גלילת הכבל על צד אחד של התוף. לאחר השימוש בכננת יש לבדוק את הכבל לאיתור נזקים ולגלגל כראוי את הכבל על התוף. למען בטיחותך יש להחליף את הכבל אם נמצאו בו מעיכות, גידים קרועים, או שחרורים בין גידי הכבל. אזהרה: בזמן הפעלת הכננת במשיכה צידית, הכבל ייכרך על צד אחד של התוף. בסופו של דבר, כריכה כזו עלולה לגרום נזק חמור לכננת. בכדי למנוע נזק פעולת המשיכה של הכננת צריכה להתבצע ישר לפנים עד כמה שניתן. יש לעצור את פעולת הכננת אם הכריכות מתקרבים למוטות הגישור או לפלטת החיבור. כדי לתקן כריכה לא אחידה, יש לשחרר את הכבל שנערם בצד אחד של התוף ולמקם אותו מחדש בצדו השני. פעולה זו תאפשר המשך משיכה בעומס. 13. אורך החיים של כבל הפלדה תלוי מאוד בצורת השימוש והטיפול בו. בכננת חדשה או בהחלפת כבל חדש לכננת, יש למתוח ולגלול את הכבל לתוף תחת עומס לפני השימוש הראשוני בכננת לצורך הידוק הגידים. אי ביצוע פעולה זו יגרום נזק לכבל. 14. בגמר השימוש בכננת, יש לגלול את כבל הפלדה אל תוף הכננת. השיטה הנכונה היא לתפוס את שלט הכננת ביד אחת ואת הכבל ביד השניה. יש להתרחק מהרכב בהתאם לאורך הכבל של שלט הפיקוד, להפעיל את הכננת, להתקדם עם הכבל מס' מטרים ולהפסיק את פעולת הכננת. יש לחזור על פעולה זו עד לגלילת כל הכבל. לקראת סוף גלילת הכבל פנימה, יש לעצור כאשר הסגיר (שקל) במרחק של כמטר מגלגליות ההחלקה של הכבל (רולר) נתק את שלט הפיקוד משקע הכננת, סובב את ידית המצמד למצב גלילה חופשית וסובב בידיים את התוף כדי להחזיר את שארית הכבל לתוף. בסיום תמיד סובב חזרה את ידית המצמד למצב עבודה. כל התהליך הנ"ל מתבצע עם כפפות עבודה. 15. יש לגלול את הכבל פנימה לתוך התוף בצורה מתוחה ומסודרת וזאת כדי למנוע רווחים בין כריכות הכבל אשר גורמים לחדירת הכבל לשכבה התחתונה בזמן המשיכה, דבר הגורם לתקיעת הכבל בין השכבות וגורם נזק לכבל ולכננת. אם הכבל נתקע יש לחבר את השקל למטען ולהפעיל את הכננת לסירוגין פנימה והחוצה עד לשחרור הכבל. לעולם לא לגעת בכבל או להיות בקרבתו בזמן הניסיון לשחררו. 16. כאשר עוגנים את הרכב המושך, יש להפעיל את בלם החניה ולחסום את הגלגלים. תיבות הילוכים ידניות ואוטומטיות ימצאו בהילוך סרק . מנוע הרכב המחלץ יהיה מונע ע"מ לספק זרם מתאים לפעולה תקינה של הכננת. 17. יש להרים מכסה מנוע ברכב המחלץ ע"מ להגן על שמשת הרכב ועל הנהג, במקרה של קריעת הכבל. 18. יש להניח שמיכה/מעיל או חומר סופג אנרגיה אחר על כבל הכננת בזמן המשיכה, ע"מ למנוע את הצלפת הכבל במקרה של קריעה. 19. אין להשתמש בכבל הכננת כברצועת גרירה, אלא אך ורק באמצעות גלילת הכבל על תוף הכננת. מקור: WARN USA, עריכה ותוספות: צוות המרכז הישראלי לסיור.

פורסם ביום שישי, 9 בינואר 2004

תגובות
תאריך שם תגובה
חמישי, 23 באוגוסט 2007 16:59גלעד טל.אני מחזיק פאג'רו משופר עם כננת , פעם אחת נקרעה לי הכבל באמצע משיכה, מזל שכל החבר'ה תפסו מרחק, אחרת זה היה יכול להיגמר באסון!
אני מדריך ב"אתר השטח הישראלי" www.4X4.co.il עזבו את האתר הזה, בואו לשלנו יותר טוב!
ראשון, 23 ביולי 2006 15:18יפתח המלך!!ניסאן טראנו הכי שווה האוטו היכי חזק בעולם!!

תגובות  גרסת הדפסה  שלח לחבר